akadem17

Wyniki rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2017/2018

Zgodnie z zapisami Regulaminu pomocy materialnej, przyznawania miejsc w domach studenckich dla studentów cywilnych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni Komisja ds. zakwaterowania (składająca się z Rad Domów Studenckich Numer 1 i 2) oraz PSS informują, że wyniki złożonych w terminie wniosków są dostępne pod następującym linkiem.: DS 1 DS 2 W przypadku znalezienia się na liście wniosków niekompletnych należy niezwłocznie skontaktować się drogą e-mailową z przedstawicielami Rad Domów Studenck...

Przeczytaj więcej

nowarekak

Nabór na miejsca w Domach Studenckich na rok akademicki 2017/2018 dla studentów rozpoczynających naukę !

Prezydium Samorządu Studentów ogłasza nabór na miejsca w Domach Studenckich na rok akademicki 2017/2018 dla studentów rozpoczynających  naukę ! Wniosek z wymaganymi dokumentami (wzór wniosku oraz spis niezbędnych dokumentów znajduje się poniżej ) należy złożyć osobiście  w dziekanacie bądź wysłać drogą pocztową od 7.08 do 18 sierpnia br. na adres dziekanatu właściwego dla Twojego kierunku studiów. Komisja ds. zakwaterowania opublikuje w dniu 25.08.2017 r. listy osób, które złożyły kompletn...

Przeczytaj więcej