a_radydomstud

Miejsca w domach studenckich na rok akademicki 2017/2018 – Rekrutacja zakończona!

Zgodnie z zapisami Regulaminu pomocy materialnej, przyznawania miejsc w domach studenckich dla studentów cywilnych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Komisja ds. zakwaterowania (składająca się z Rad Domów Studenckich Numer 1 i 2) oraz PSS informują, że zakończone zostały pracę nad wnioskami ww. kwestii. Listy osób, które uzyskały miejsca w Domach Studenckich AMW w roku akademickim 2017/2018 znajdują się pod następującymi linkami: DS1 DS2 Kilka ważnych i przydatnych informacji: Studen...

Przeczytaj więcej

a_sministra

Wnioski o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018

Uwaga studenci! W nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września br. Dziekanaty przyjmują wnioski o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowią studenci pierwszego roku studiów II stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia. Stypendium może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w roku akad...

Przeczytaj więcej