AKADEMIKI – Wyniki rozpatrzonych wniosków

Lipiec 17, 2017

WYNIKI ROZPATRZONYCH WNIOSKÓW O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 WRAZ Z UZUPEŁNIONYMI DOKUMENTAMI

Zgodnie z zapisami Regulaminu pomocy materialnej, przyznawania miejsc w domach studenckich dla studentów cywilnych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni Komisja ds. zakwaterowania (składająca się z Rad Domów Studenckich Numer 1 i 2) oraz PSS informują, że wyniki złożonych w terminie wniosków wraz z uzupełnieniami dokumentów są dostępne pod następującymi linkami:

Dom Studencki nr 1
Dom Studencki nr 2

O terminie składania wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim w przypadku osób, które dopiero rozpoczynają studia w Akademii Marynarki Wojennej poinformujemy po zakończeniu rekrutacji podstawowej i ogłoszeniu list osób przyjętych.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z komisją ds. zakwaterowania:
Rada Domu Studenckiego nr. 1 : rds.libijski@gmail.com
Rada Domu Studenckiego nr. 2 : komisjads2i3@gmail.com