Wyniki rozpatrzonych wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2017/2018

Sierpień 28, 2017

Zgodnie z zapisami Regulaminu pomocy materialnej, przyznawania miejsc w domach studenckich dla studentów cywilnych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni Komisja ds. zakwaterowania (składająca się z Rad Domów Studenckich Numer 1 i 2) oraz PSS informują, że wyniki złożonych w terminie wniosków są dostępne pod następującym linkiem.:

DS 1
DS 2

W przypadku znalezienia się na liście wniosków niekompletnych należy niezwłocznie skontaktować się drogą e-mailową z przedstawicielami Rad Domów Studenckich, aby otrzymać informację o dokumentach, które należy złożyć w wniosku uzupełniającym.
Po rozpatrzeniu złożonych przez studentów wniosków z uzupełnieniami dokumentów, a następnie przeliczeniu dochodów, na stronie internetowej PSS zostanie przedstawiona lista osób, które mają prawo otrzymać miejsce w domu studenckim.

Czas na składanie uzupełnień jest do dnia 08 września 2017r.