Wnioski o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018

Wrzesień 6, 2017

Uwaga studenci!

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września br. Dziekanaty przyjmują wnioski o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.
Wyjątek stanowią studenci pierwszego roku studiów II stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Stypendium może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w roku akademickim 2016/2017 i uzyskał w roku akademickim 2017/2018 wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:

  • wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami,

lub

  • wybitne osiągnięcia w sporcie.

 

Spełnienie ww. warunku zaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim nie jest wymagane, jeżeli student jest wpisany w danym roku akademickim na rok studiów przewidziany w planie tych studiów, a przyczyną niezaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim był urlop od zajęć w uczelni udzielony w związku ze stanem jego zdrowia lub z narodzinami dziecka.
Z wykazem uwzględnianych do stypendium wybitnych osiągnięć, a także z trybem i zasadami wnioskowania o stypendium można zapoznać się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2017-2018.html)

Pełnomocnik Rektora ds. studentów
i doktorantów

Decyzja Rektora – Komendanta nr 78 z dnia 06 września 2017 r. w sprawie trybu wyłaniania kandydatów do stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018