Miejsca w domach studenckich na rok akademicki 2017/2018 – Rekrutacja zakończona!

Wrzesień 16, 2017

Zgodnie z zapisami Regulaminu pomocy materialnej, przyznawania miejsc w domach studenckich dla studentów cywilnych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Komisja ds. zakwaterowania (składająca się z Rad Domów Studenckich Numer 1 i 2) oraz PSS informują, że zakończone zostały pracę nad wnioskami ww. kwestii. Listy osób, które uzyskały miejsca w Domach Studenckich AMW w roku akademickim 2017/2018 znajdują się pod następującymi linkami:

DS1
DS2

Kilka ważnych i przydatnych informacji:

Studenci, którzy otrzymali miejsca w Domu Studenckim mają obowiązek zakwaterować się w nich w terminie od 28.09 do 12.10.
–  Występuje jednak możliwość wcześniejszego zakwaterowania się w akademiku (od 25.09),po uprzednim uzyskaniu zgody od Recepcji DS. W tym dniu należy kontaktować się telefonicznie z recepcją właściwego Domu Studenckiego, która przekaże informację o możliwości ewentualnego wcześniejszego zakwaterowania.
– Jeżeli student, który otrzymał miejsce w DS. nie zakwateruje się w określonym terminie lub nie powiadomi Recepcji, bądź Komisji ds. zakwaterowania o późniejszym terminie swojego zakwaterowania wówczas zostaje skreślony z listy osób, które są uprawnione do zamieszkania w Domu Studenckim, a jego miejsce zajmuje inna osoba.

 

*Studenci zainteresowani zamieszkaniem w Domu Studenckim Akademii Marynarki Wojennej mają możliwość złożenia wniosku w Dziekanacie do 10 dnia każdego miesiąca. Wyjątkiem jest październik, gdzie termin został wydłużony do 15.10. W przypadku posiadania wolnej liczby miejsc i spełnienia określonych warunków Komisja ds. zakwaterowania będzie kontaktować się z takimi osobami.