Cykliczna akcja w której zbieramy krew dla potrzebujących. Przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku!

Studenci AMW mają możliwość oddać to co mają naje cenniejsze czyli krew. Dzięki dużej liczbie dawców Akademia dostaje co roku wyróżnienia i nagrody za największą liczbę oddanej krwi w przeliczeniu na studentów uczelni 3-miasta.

Jeszcze nie wiem czy oddać krew? Pamiętaj, że w tym dniu jesteś zwolniony z zajęć.

Więcej informacji o samym pobieraniu krwi dostępne pod adresem:

http://www.krew.gda.pl/

Nasza misja?

Naszą misją jest budowanie spójnej atmosfery wśród społeczności studenckiej w oparciu o realizacje licznych projektów dzięki, którym dajemy im możliwość realizacji wspólnych celów!

Zapisz się do naszego newslettera
Złap nas na: