Przedstawiciele w organach

Społeczność studencka AMW posiada swoich przedstawicieli w różnych gremiach, komisjach, organach kolegialnych: Senacie AMW, Radach Naukowych podstawowych jednostek organizacyjnych, kolegiach elektorskich czy w komisjach wyborczych. Tryb wyboru i okres kadencji tych przedstawicieli określa Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów AMW.

Przedstawiciele studentów w Senacie AMW:

Łukasz Kotwica, Konrad Nozderko, Paweł Wojciechowski, pchor. Katarzyna Garus, pchor. Tomasz Bąchor


Przedstawiciele studentów w Radzie Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych:

Adela Lewiarz, Andżelika Stobba, Mateusz Patelczyk


Przedstawiciele studentów w Radzie Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich:

Natalia Borkowska, Katarzyna Pietrewicz, Karolina Rapkowska


Przedstawiciele studentów w Radzie Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego:

Patryk Babiński, Igor Formella, Dariusz Dziwisz, pchor. Dawid Pianka, pchor. Katarzyna Łosicka, pchor. Rafał Sadowski


Przedstawiciele studentów w Radzie Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego:

pchor. Błażej Koreike, pchor. Miłosz Zaremba, Konrad Nozderko, Cezary Zalewski


Kolegium Elektorów AMW:

Rafał Bach, Natalia Borkowska, Sonia Dąbrowska, Kamil Krzywiec, Wojciech Milewski, Agnieszka Wróbel

Nasza misja?

Naszą misją jest budowanie spójnej atmosfery wśród społeczności studenckiej w oparciu o realizacje licznych projektów dzięki, którym dajemy im możliwość realizacji wspólnych celów!

Zapisz się do naszego newslettera
Złap nas na: