Studencie ubezpiecz się!

Prezydium Samorządu Studentów rozpoczyna akcję ubezpieczeń na rok akademicki 2015/2016. Ubezpieczenie NNW gwarantuje Ci wypłatę odszkodowania po wypadku, na skutek którego doszło do uszczerbku na zdrowiu. Ponadto, ubezpieczenie jest niezbędne, aby móc odbyć obowiązkowe w AMW praktyki.

Jaka kwota ubezpieczenia?

W tym roku naszym naszym ubezpieczycielem jest One Globe Ergo Hestia. Kwota ubezpieczeń wynosi:

a) NNW

40 zł (suma ubezpieczenia 30.000 zł)

lub

45 zł (suma ubezpieczenia 40.000 zł)

b) OC

5 zł (suma ubezpieczenia 10.000 zł OC)

lub

10 zł (suma ubezpieczenia 30.000 zł OC)

Ubezpieczenie jest ważne od 1.10.2015 do 30.09.2016 r., a wypłata odszkodowania nie jest zależna od miejsca, w którym doszło do wypadku (uczelnia, praca, ulica, impreza, pociąg itp.).

Jak się ubezpieczyć?

Aby się ubezpieczyć, wystarczy wejść na stronę:

www.amw.bezpiecznystudent.pl

 

wypełnić formularz zgłoszeniowy, wybrać wariant ubezpieczenia, wskazać adres do wysyłki potwierdzenia ubezpieczenia i opłacić składkę za wybrane ubezpieczenie.

Osoby udzielające wszelkich informacji związanych z ubezpieczeniami:

Natalia Borkowska

n.borkowska@samorzad.amw.gdynia.pl

Marlena Oszuścik

ubezpieczenia@samorzad.amw.gdynia.pl

Wszelkich formalności związanych z ubezpieczeniem należy dokonywać do 15 Grudnia 2015 r.


Nasza misja?

Naszą misją jest budowanie spójnej atmosfery wśród społeczności studenckiej w oparciu o realizacje licznych projektów dzięki, którym dajemy im możliwość realizacji wspólnych celów!

Zapisz się do naszego newslettera
Złap nas na: