Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego

Głównym celem działalności Koła jest: poszerzanie i popularyzacja wiedzy na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego ze szczególnym naciskiem na jego morskie aspekty, a także integracja środowiska studenckiego i akademickiego.

Misja i wizja

Główną misją jest rozwijanie i poszerzanie wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych, w zakresie bezpieczeństwa morskiego, poprzez zaangażowanie w badania naukowe i współpracę z organizacjami zajmującymi się problematyką bezpieczeństwa morskiego.

Jako wizję obraliśmy zbudowanie marki rozpoznawalnej przez studentów, nauczycieli akademickich jak i innych organizacji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa morskiego.

Zarząd na rok akademicki 2014/2015

Prezes: Małogrzata Jrusk
Zastępca prezesa: Paulina Hrynaszkiewicz
Sekretarz: Ewelina Żórawska

Kontakt

e-mail: knbm.wdiom@wp.pl
www: www.knbm.amw.gdynia.pl
facebook: Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego AMW


Dziennikarskie Koło Naukowe

Dziennikarskie Koło Naukowe Studentów Akademii Marynarki Wojennej jest uczelnianą organizacją studencką działającą przy Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych, powstało w 2012 roku. Opiekunem Koła jest mgr Paweł Kusiak.

Statutowe cele Koła to:

– rozwijanie zainteresowań i kompetencji dziennikarskich pośród członków Koła oraz studentów AMW,
– poszerzanie wiedzy członków Koła oraz studentów AMW odnośnie środków masowego przekazu i związanych z nimi technologii informacyjnych,
– integracja środowiska studenckiego,
– przygotowanie własnych wydawnictw i audycji,
– szerzenie dobrego imienia Akademii Marynarki Wojennej.

Swoje cele Koło stara się realizować poprzez organizację następujących przedsięwzięć:

– korektę, redakcję i publikację przygotowanych przez studentów tekstów popularnych,
– organizację otwartych debat studenckich według formatu oksfordzkiego,
– spotkania z interesującymi przedstawicielami życia społecznego,
– organizację wyjść i podróży studyjnych.

Szczegółowe informacje na temat działalności koła: Dziennikarkie Koło Naukowe


Koło Naukowe Informatyków AMW

Koło jest uczelnianą organizacją studencką działającą na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego przy Instytucie Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, ul. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia.

Najważniejszym celem naszego Koła jest rozbudowanie zainteresowań pracą naukową i badawczą, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską w środowisku studenckim.

Opiekunowie merytoryczni dla obszarów zainteresowań

Bodnar Tadeusz (kmdr por. mgr inż.) – Technologie sieciowe
Kruczko Mieczysław (mgr inż.) – Technologie sieciowe
Masiejczyk Jan (dr inż.) – Techniki programowania
Ogrodniczak Janusz (dr inż.) – Serwerowe systemy operacyjne, Mikrokontrolery
Praczyk Tomasz (kmdr dr hab. inż.) – Sztuczna inteligencja, Rozpoznanie obrazowe
Rodwald Przemysław (kmdr ppor. dr inż.) – Kryptologia, Technologie internetowe
Zacniewski Artur (dr inż.) – Technologie internetowe
Żak Andrzej (kmdr por. dr inż.) – Przetwarzanie obrazów i sygnałów, Automatyka i robotyka

Strona internetowa koła: echo – Koło Naukowe Informatyków AMW


Koło Aktywnego Pedagoga

Czym się zajmujemy? Wszystkim, na co macie ochotę! To Wasze Koło i Wasze pomysły. My staramy się tylko je realizować. Prowadzimy zajęcia z dziećmi i młodzieżą w szkołach, przedszkolach, na festynach, w świetlicach środowiskowych, w hospicjach, na imprezach kulturalno – edukacyjnych. To zajęcia edukacyjne, warsztaty plastyczne, zajęcia ruchowe, akcje wspomagające rozwój. Pomagamy, promujemy, wspieramy, uczymy i dobrze się bawimy. Zdobywamy praktykę zawodową i szerokie znajomości w środowisku pedagogicznym. Prowadzimy warsztaty dokształcające, organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi i konferencje studenckie. Pomagamy w znalezieniu praktyk i w wyborze drogi dla Przyszłego Pedagoga.

Co z tego mamy?

Zdobywamy doświadczenie, umiejętności organizacyjne i manualne oraz poznajemy ciekawych ludzi. Dzięki naszym działaniom możesz sprawdzić siebie i odkryć, czy jesteś prawdziwym pedagogiem. Jeśli znajdziesz wolną chwilę, masz poczucie humoru, kochasz ludzi (i zwierzęta), masz głowę pełną pomysłów – wstąp do naszego Studenckiego Koła Aktywnego Pedagoga i stań się aktywnym pedagogiem!

Kontakt

mgr Iwona Królikowska: i.krolikowska@amw.gdynia.pl
dr Agnieszka Suchocka: a.suchocka@ amw.gdynia.pl
albo uzyskać informacje w gabinecie 231/5

facebook: Koło Aktywnego Pedagoga


 Koło Naukowe Nawigatorów FiLambda

Jesteśmy grupą pasjonującą się Nawigacją i naukami z nią związanymi. Zajmujemy się organizacją wydarzeń w ramach wydziału nawigacji (WNiUO), na przykład dzień otwarty lub inne uroczystości.

Ponadto bierzemy udział w konferencjach oraz poszerzamy nasze horyzonty w dziedzinie nawigacji. Jeśli również chcesz robić coś więcej niż siedzenie na wykładach i pogłębiać swoje umiejętności, to zapraszamy do nas! Przyjmujemy osoby z każdego z każdego rocznika.

Morze wzywa!

Zarząd na rok akademicki 2016/2017

Prezes: Patryk Babiński
V-ce: Piotr Gniwkiewicz
Protokolant: Mateusz Markowski
Skarbnik: Joanna Rutkowska

Kontakt

e-mail: kolo.filambda@gmail.com
www: Koło Naukowe Nawigatorów FiLambda
Facebook: Koło Naukowe Nawigatorów FiLambda


Koło Naukowe Geopoliticus

Czujesz, że wiesz dużo, ale wciąż za mało o globalnych procesach politycznych? Chciałbyś pogłębić meandry rywalizacji potęg geopolitycznych o kształt ładu międzynarodowego? Nie chcesz ograniczać się do dobrych ocen na świadectwach, ale samemu być dobrym świadectwem tego, że wiedza naukowa pozwala nie tylko więcej wiedzieć, ale lepiej żyć? Czujesz, że prawdziwe zaangażowanie to także spotkania po zajęciach, organizacja seminariów i konferencji, pisanie artykułów? Wierzysz, że spotkań z nowymi, interesującymi ludźmi z naszej oraz innych uczelni nigdy dość?

Jeżeli tak, to Koło Naukowe Geopoliticus jest dla Ciebie!

Główne cele naszej działalności:

– pogłębianie wiedzy na temat procesów geopolitycznych we współczesnym świecie,
– integracja środowiska studenckiego,
– rozwijanie życia naukowego wśród członków Koła,
– wymiana poglądów, spostrzeżeń i doświadczeń ze studentami własnej oraz innych uczelni,
– prowadzenie pracy popularyzującej wiedzę o społeczeństwie i współczesnym świecie,
– rozpowszechnianie dobrego imienia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych poza murami Akademii Marynarki Wojennej.

Koło jest otwarte dla każdego studenta i wykładowcy Akademii Marynarki Wojennej, a także dla absolwentów naszej uczelni.

Głównymi elementami naszej działalności są:

– regularne spotkania na uczelni podczas których omawiamy tematykę bieżącą oraz wybrany problem dotyczący geopolityki,
– organizacja seminariów naukowych i konferencji z udziałem znawców geopolityki z naszej oraz innych uczelni,
– organizacja wyjazdów na konferencje naukowe w Polsce i za granicą,
– współpraca z kołami naukowymi z naszej oraz innych uczelni.

Dość słów! Czas na czyny! Przyjdź na najbliższe spotkanie; przekonasz się, że warto!

Opiekun koła: dr Gracjan Cimek

Nasza misja?

Naszą misją jest budowanie spójnej atmosfery wśród społeczności studenckiej w oparciu o realizacje licznych projektów dzięki, którym dajemy im możliwość realizacji wspólnych celów!

Zapisz się do naszego newslettera
Złap nas na: