Otwarcie depozytu!

Depozyt dla mieszkańców Domów Studenckich jest od dziś dostępny. O chęci pozostawienia rzeczy należy powiadomić Radę Domu Studenckiego z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Jedynie Rada DS może umożliwić pozostawienie rzeczy.

Przypominamy, że rzeczy muszą być odpowiednio oznaczone: na każdym przedmiocie powinno się znajdować czytelnie napisane imię, nazwisko oraz nr telefonu. Ponadto każda osoba musi wypełnić wykaz rzeczy pozostawionych w depozycie.

Studenci pozostawiają rzeczy na własną odpowiedzialność. Student, pozostawiając rzeczy w depozycie, zobowiązuje się do ich odebrania do 15. października br. Rzeczy w depozytach, w przypadku nieodebrania ich w terminie wskazanym w wezwaniu lub oznaczone w sposób nie pozwalający na rozpoznanie właściciela, zostaną zutylizowane.

Close Menu