Nabór na miejsca w Domach Studenckich na rok akademicki 2018/2019 dla studentów rozpoczynających naukę!

Prezydium Samorządu Studentów ogłasza nabór na miejsca w Domach Studenckich na rok akademicki 2018/2019 dla studentów rozpoczynających naukę!

Wniosek z wymaganymi dokumentami (odnośnik do wzoru wniosku oraz spis niezbędnych dokumentów znajduje się poniżej) należy złożyć osobiście w dziekanacie bądź wysłać drogą pocztową do 12. sierpnia br. na adres akademii z wyszczególnioną nazwą dziekanatu właściwego dla Twojego kierunku studiów, do którego mają trafić dokumenty.

Komisja ds. zakwaterowania powiadomi w dniu 19.08.2018 r. listy osób, które złożyły kompletny bądź niekompletny wniosek.

Następnie, jeżeli wniosek okaże się niekompletny, student będzie zobowiązany skontaktować się drogą mailową z komisjami odpowiedzialnymi za dany Dom Studencki i dowiedzieć się o brakach w dokumentacji i uzupełnić wniosek w terminie od 20.08.2018 r. do 02.09.2018 r.

Komisja spotka się ponownie w celu weryfikacji doniesionych dokumentów i wyliczenia dochodów. Osoby, które otrzymają miejsca w danych Domach Studenckich zostaną poinformowane o tym fakcie do 10.09.2018 r. (PROSIMY CZYTELNE WPISYWANIE ADRESU EMAIL).

Przypominamy o dołączaniu oryginalnych załączników lub kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem (kopie bez potwierdzenia nie będą brane pod uwagę).

Jakie dokumenty będą potrzebne?

• zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach wszystkich pełnoletnich osób, które składają się na miesięczny dochód netto w rodzinie,
• zaświadczenie o prowadzeniu/nieprowadzeniu działalności gospodarczej,
• zaświadczenie o składkach odprowadzanych na ubezpieczenie zdrowotne,
• zaświadczenia o nauce rodzeństwa wymienionego w podaniu,
• zaświadczenia o ilości posiadanych gruntów rolnych (jeśli są takie w Twojej rodzinie),
• w przypadku śmierci rodzica – kopii aktu zgonu,
• w przypadku rozwodu rodziców – orzeczenia o rozwodzie i przyznanych alimentach.

Powyższa lista przedstawia główne dokumenty potrzebne, aby policzyć dochód studenta. Wykaz dokumentów zależy od indywidualnej sytuacji każdego studenta, prosimy sprawdzić szczegółowy wykaz dokumentów.

FAQ

Wasze pytania często się powtarzają, dlatego postanowiliśmy odpowiedzieć na najbardziej popularne. 🙂

Czy mogę złożyć wniosek do więcej niż jednego akademika?

Oczywiście możesz złożyć wniosek do więcej niż jednego akademika. Należy wypełnić odpowiednie wnioski, a w uzasadnieniu napisać, do którego akademika wolałbyś trafić.  Do tak wypełnionych wniosków należy dołączyć jeden komplet dokumentów.

Czy dokumenty muszę złożyć osobiści?

Dokumenty możesz złożyć osobiście lub wysyłając je pocztą na adres swojego dziekanatu (adres uczelni z uwzględnioną nazwą dziekanatu, do którego mają trafić dokumenty). PAMIĘTAJ, ŻE LICZY SIĘ DATA STEMPLA POCZTOWEGO.

Czy mogę wysłać zeskanowany wniosek i dokumenty? ​

ABSOLUTNIE NIE! Przyjmujemy jedynie wnioski  dokumenty w papierowej formie. 

Czy mogę załączyć ksero dokumentu?

Wszelkie kopie muszą być potwierdzone z oryginałem przez notariusza.

Czy będę mógł zrezygnować?

Jeśli otrzymasz miejsce w Domu Studenckim, jednak zmienią Ci się plany i nie będziesz chciał się wprowadzić, należy jak najszybciej powiadomić o tym fakcie Radę danego Domu Studenckiego. Na Twoje miejsce wejdzie kolejna osoba z listy. 

Ja i kolega dostaliśmy akademik, możemy mieszkać razem?

Należy napisać wiadomość z prośbą o umieszczenie Was w jednym pokoju lub boksie do  Rady Domu Studenckiego, w którym dostałeś miejsce. Nie zawsze jest to możliwe, jednak w miarę możliwości jest to respektowane. 

Kontakt

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z Radą DS, do którego zamierzasz złożyć dokumenty.
Rada Domu Studenckiego nr 1
rds.libijski@gmail.com

Close Menu