Miejsca na rok akademicki 2018/2019

Prezydium Samorządu Studentów ogłasza nabór na miejsca w Domach Studenckich na rok akademicki 2018/2019 dla studentów kontynuujących naukę!

Wniosek z wymaganymi dokumentami (wzór wniosku oraz spis niezbędnych dokumentów znajduje się poniżej) należy złożyć osobiście w dziekanacie bądź wysłać drogą pocztową do 8. czerwca br. na adres akademii z wyszczególnioną nazwą dziekanatu właściwego dla Twojego kierunku studiów, do którego mają trafić dokumenty.

Komisja ds. zakwaterowania powiadomi w dniu 18.06.2018 r. listy osób, które złożyły kompletny bądź niekompletny wniosek.

Następnie, jeżeli wniosek okaże się niekompletny, student będzie zobowiązany dowiedzieć się drogą mailową z komisjami odpowiedzialnymi za dany Dom Studencki o brakach w dokumentacji i uzupełnić wniosek w terminie od 18.06.2017 r. do 22.06.2017 r.

Komisja spotka się ponownie w celu weryfikacji doniesionych dokumentów i wyliczenia dochodów. Osoby, które otrzymają miejsca w danych Domach Studenckich zostaną poinformowane o tym fakcie do 29.06.2017 r. (PROSIMY CZYTELNE WPISYWANIE ADRESU EMAIL).

Przypominamy o dołączaniu oryginalnych załączników lub kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem (kopie bez potwierdzenia nie będą brane pod uwagę).

Jakie dokumenty będą potrzebne? • zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach wszystkich pełnoletnich osób, które składają się na miesięczny dochód netto w rodzinie,
• zaświadczenie o prowadzeniu/nieprowadzeniu działalności gospodarczej,
• zaświadczenie o składkach odprowadzanych na ubezpieczenie zdrowotne,
• zaświadczenia o nauce rodzeństwa wymienionego w podaniu,
• zaświadczenia o ilości posiadanych gruntów rolnych (jeśli są takie w Twojej rodzinie),
• w przypadku śmierci rodzica – kopii aktu zgonu,
• w przypadku rozwodu rodziców – orzeczenia o rozwodzie i przyznanych alimentach.

Powyższa lista przedstawia główne dokumenty potrzebne, aby policzyć dochód studenta. Wykaz dokumentów zależy od indywidualnej sytuacji każdego studenta, prosimy sprawdzić szczegółowy wykaz dokumentów.


Rada Domu Studenckiego nr 1
rds.libijski@gmail.com
Rada Domu Studenckiego nr 2
komisjads2i3@gmail.com

Close Menu