Prezydium Samorządu Studentów AMW

PSS AMW

Jesteśmy organem stanowiącym – zarówno uchwałodawczym jak i wykonawczym. 

Nasze Prezydium składa się z 14 osób:

pchor. Dawid Pianka​

Przewodniczący

tel. 790452267
przewodniczacy@samorzad.amw.gdynia.pl

Klaudia Gajkowska

Wiceprzewodnicząca

tel. 536403909
wicep@samorzad.amw.gdynia.pl

Przewodniczący
komisji ds. kształcenia

Marcin Dobrowolski

Członek komisji
ds. Kształcenia

tel. 606707561
ksztalcenia@samorzad.amw.gdynia.pl

Przewodniczący komisji
ds. podchorążych

Przewodniczący komisji
ds. socjalno-bytowych

Magdalena Wlazło

Członek komisji
ds. socjalno-bytowych

tel. 791745789 socjalna@samorzad.amw.gdynia.pl

Aleksandra Kulesza

Członek komisji
ds. socjalno-bytowych

tel. 537892702 socjalna@samorzad.amw.gdynia.pl

Aleksandra Krzyżanowska

Przewodnicząca komisji
ds. ekonomiczno-prawnych

tel. 535348483
prawna@samorzad.amw.gdynia.pl

pchor. Marcin Piekarczyk

Członek komisji
ds. ekonomiczno-prawnych

tel. 512326952
prawna@samorzad.amw.gdynia.pl

Marta Klik

Przewodnicząca komisji
ds. public relations

tel. 600106118
public@samorzad.amw.gdynia.pl

Marta Fiszer

Przewodnicząca komisji
ds. kultury i rozrywki

tel. 512569893 kultura@samorzad.amw.gdynia.pl

Członek komisji
ds. kultury i rozrywki

Członek komisji
ds. kultury i rozrywki

Kadencja Prezydium trwa 2 lata, wybierane jest podczas powszechnych, bezpośrednich wyborów. Jednak jak dowodzi historia wybory te odbywają się częściej niż dwa lata, ponieważ często ktoś kończy studia, rezygnuje itd., a wtedy odbywają się wybory uzupełniające. Wybory są do Prezydium, nie na konkretne stanowiska. Na pierwszym posiedzeniu nowowybranego Prezydium jest wybierany Przewodniczący, który proponuje skład Prezydium.

Prezydium

akademia marynarki wojennej

Close Menu