Prezydium

Kim jesteśmy? Prezydium

Jesteśmy organem reprezentującym społeczność studencką AMW przed władzami Uczelni, a także na zewnątrz Akademii.

Nasza misja?

Naszą misją jest budowanie spójnej atmosfery wśród społeczności studenckiej w oparciu o realizacje licznych projektów dzięki, którym dajemy im możliwość realizacji wspólnych celów!

Prezydium Samorządu Studentów AMW

Jesteśmy organem stanowiącym – zarówno uchwałodawczym jak i wykonawczym. 

Nasze Prezydium składa się z 14 osób:

pchor. Dawid Pianka​

Przewodniczący

tel. 790452267
przewodniczacy@samorzad.amw.gdynia.pl

Klaudia Gajkowska

Wiceprzewodnicząca

tel. 536403909
wicep@samorzad.amw.gdynia.pl

#

Przewodniczący
komisji ds. kształcenia

tel.
ksztalcenia@samorzad.amw.gdynia.pl

Marcin Dobrowolski

Członek komisji
ds. Kształcenia

tel. 606707561
ksztalcenia@samorzad.amw.gdynia.pl

pchor. Arkadiusz Konior

Przewodniczący komisji
ds. podchorążych

tel. 500641420 pchor@samorzad.amw.gdynia.pl

Mikołaj Zalewski

Przewodniczący komisji
ds. socjalno-bytowych

tel. 501947296 socjalna@samorzad.amw.gdynia.pl

Magdalena Wlazło

Członek komisji
ds. socjalno-bytowych

tel. 791745789 socjalna@samorzad.amw.gdynia.pl

Aleksandra Kulesza

Członek komisji
ds. socjalno-bytowych

tel. 537892702 socjalna@samorzad.amw.gdynia.pl

Aleksandra Krzyżanowska

Przewodnicząca komisji
ds. ekonomiczno-prawnych

tel. 535348483
prawna@samorzad.amw.gdynia.pl

pchor. Marcin Piekarczyk

Członek komisji
ds. ekonomiczno-prawnych

tel. 512326952
prawna@samorzad.amw.gdynia.pl

Marta Klik

Przewodnicząca komisji
ds. public relations

tel. 600106118
public@samorzad.amw.gdynia.pl

Marta Fiszer

Przewodnicząca komisji
ds. kultury i rozrywki

tel. 512569893 kultura@samorzad.amw.gdynia.pl

Marta Puszko

Członek komisji
ds. kultury i rozrywki

tel. 790342747 kultura@samorzad.amw.gdynia.pl

pchor. Jakub Nowak

Członek komisji
ds. kultury i rozrywki

tel. 503476564 kultura@samorzad.amw.gdynia.pl

Kadencja Prezydium trwa 2 lata, wybierane jest podczas powszechnych, bezpośrednich wyborów. Jednak jak dowodzi historia wybory te odbywają się częściej niż dwa lata, ponieważ często ktoś kończy studia, rezygnuje itd., a wtedy odbywają się wybory uzupełniające. Wybory są do Prezydium, nie na konkretne stanowiska. Na pierwszym posiedzeniu nowowybranego Prezydium jest wybierany Przewodniczący, który proponuje skład Prezydium.

Prezydium

akademia marynarki wojennej

Lokalizacja

Akademia Marynarki Wojennej
im. Bohaterów Westerplatte
ul. Śmidowicza 69

Godziny otwarcia

harmonogram zostanie 
dodany w październiku

Kontakt

Akademia Marynarki Wojennej
budynek nr 5
pokój 153-154 (I piętro)

Close Menu