PSS AMW

stypendia

Drogi studencie! Czy wiesz, że… studiując na Akademii Marynarki Wojennej możesz ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej. Należą do nich: stypendium socjalne, stypendium specjalne, stypendium rektora, zapomoga.

Stypendia dla studentów AMW 2020/2021

Wnioski  o stypendium:

lub osobiście w
budynku biblioteki AMW w sali 120
w każdą środę w godzinach: 11:30-13:00

W dniu dzisiejszym ukazało się ZARZĄDZENIE REKTORA-KOMENDANTA AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte w sprawie: ustalenia Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Marynarki Wojennej.

Nowy regulamin jest do pobrania na stronie Akademii Marynarki Wojennej oraz PSS
Więcej informacji można uzyskać na platformie EduPortal w zakładce szkolenia.

Student w momencie składania wniosku jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku. Wniosek, który nie zawiera oświadczenia jest traktowany jako wniosek niekompletny

Niekompletny wniosek o przyznanie pomocy materialnej nie zostanie rozpatrzony, jeżeli student w terminie 7 dni licząc od powiadomienia o uzupełnieniu wniosku nie dostarczy wymaganych dokumentów – bez możliwości otrzymania wyrównania za miesiąc, w którym wniosek został złożony jako niekompletny.

Pamiętaj!

Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz zapomogę możesz otrzymywać tylko na jednym kierunku studiów. Dodatkowo, studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów nie przysługuje świadczenie, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.
Z praktycznego punktu widzenia prosimy o wypełnianie pól drukowanymi literami, znacznie ułatwia to prace Komisji.
Pierwszą rzeczą jaką sprawdza Komisja jest poprawne wypełnienie wniosku o przyznanie stypendium. To na jego podstawie weryfikowane są dokumenty, jakie do niego dołączysz. Ważne, abyś wpisał numer konta – oszczędzi Ci to czas!

kontakt

Pani Anna Mielnicka

pracownik ds. pomocy materialnej

Komisje stypendialne działają na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminu pomocy materialnej pod pilnym okiem Pani Anny Mielnickiej

  • 261 26 74 06
  • a.mielnicka@amw.gdynia.pl
  • pok. 219 budynek 7

Śledź bieżące informacje na temt stypendium na fb

praktyka zawodowa

Jeżeli chcesz zdobyć ciekawe doświadczenie, nauczyć się zasad przyznawania pomocy materialnej, weryfikowania wniosków, liczenia dochodu czy tworzenia decyzji administracyjnych, a dodatkowo nauczyć się pracować w zespole – dołącz do komisji stypendialnej! To ciężka, ale satysfakcjonująca praca, w gronie ciekawych osób. Dodamy tylko, że na studentów WNHiS czy WDiOM czekają zwolnienia z praktyk, a na najaktywniejszych członków komisji – miejsca w akademikach!

Masz pytania?

znajdź nas na FB

Close Menu