Więcej niż ubezpieczenie!

Ubezpieczenie NNW w Europie dla studentów AMW w roku akademickim 2018/2019.

ISIC - Międzynarodowa legitymacja studencka

ISIC jest jedynym dokumentem potwierdzającym status studenta na całym świecie. Dzięki niej uzyskujesz dostęp do kilkudziesięciu tysięcy zniżek w Polsce i zagranicą, a dodatkowo zawiera ubezpieczenie!

International Student Identity Card

Zakres i sumy ubezpieczenia:

NNW w Europie:
1) Ubezpieczenie gwarantowane jest przez Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
2) NNW w Europie – suma ubezpieczenia 20 000 PLN
3) ubezpieczenie może być wykupione od 1 października 2018 roku i zachowuje ważność do 30 września 2019 roku (lub 12 miesięcy od momentu wystawienia)
4) ubezpieczenie mogą zakupić wszyscy studenci i doktoranci AMW bez względu na wiek, tryb i rodzaj studiów,
5) ubezpieczenie obejmuje również zdarzenia powstałe podczas zajęć wychowania fizycznego na AMW oraz zajęcia sportowe zaliczające zajęcia wychowania fizycznego,
6) ubezpieczenie NNW obejmuje wszystkie zdarzenia powstałe podczas zajęć organizowanych przez Uczelnię, w tym także podczas praktyk studenckich, obozów naukowych, wyjazdów naukowych, zajęć terenowych (w tym wykopalisk, itp.), jak również podczas czasu wolnego,
7) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje całą Europę

Składka ubezpieczeniowa NNW w Europie – 45 PLN

Do tego ubezpieczenie student opcjonalnie może dokupić:
1. Ubezpieczenie w zakresie sportów ekstremalnych – dopłata 20 PLN
2. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym (SU 100 000 PLN) – dopłata 10 PLN

Międzynarodowa Legitymacja Studencka ISIC - gratis

Każdy student, który wykupi ubezpieczenie NNW na terenie Europy otrzyma Międzynarodową Legitymację Studencką ISIC w wersji elektronicznej gratis. Legitymacja zachowuje ważność od momentu wystawienia do końca ważności polisy NNW w Europie.

KLIKNIJ TUTAJ

SPRAWDŹ DOSTĘPNE ZNIŻKI

Z kartą ISIC otrzymujesz rabaty w kilkudziesięciu tysiącach miejsc na całym świecie. Dzięki ISIC możesz oszczędzić na transporcie, płacąc za miejsce w hotelu, w restauracjach, pubach, ośrodkach kultury, a także sklepach i punktach usługowych. W wielu krajach posiadacze ISIC otrzymują zniżki na towary lub usługi, które nie zostały objęte oficjalną umową, ponieważ wiele instytucji traktuje kartę ISIC jak lokalną legitymację studencką. 

Close Menu