Uwaga studenci,

na podstawie Ordynacji Wyborczej Samorządu Studentów Akademii Marynarki Wojennej, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Akademii Marynarki Wojennej zatwierdzonego Uchwałą Nr 17/2016 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie stwierdzenia zgodności z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Akademii Marynarki Wojennej Regulaminu Samorządu Studentów Akademii Marynarki Wojennej, ogłasza nabór kandydatów do Prezydium Samorządu Studentów.

Zgłoszenia w wersji papierowej, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu Prezydium Samorządu Studentów (załącznik) przyjmujemy w: Biurze Prezydium Samorządu Studentów w pok. 153/5 (bardzo prosimy, aby każdy z kandydatów przygotował kilka słów o sobie i dostarczył je wraz ze składanym wnioskiem) w dniach:

26.11.2018 r. w godz. 8:00-10:30 i 12:30-14:00
27.11.2018 r. w godz. 9:00 – 14:00
28.11.2018 r. w godz. 9:00 – 14:00
29.11.2018 r. w godz. 9:00 – 14:00

Wybory do Samorządu Studentów przeprowadzone zostaną w dniu 11.12.2018r.
(wtorek – bud. nr 5 – obok klubu „Spinaker” w godz. 9:00-16:00).

Skład Komisji Wyborczej:
Aleksandra Krzyżanowska – przewodnicząca,
Pchor. Jakub Nowak,
Magdalena Wlazło,
Marta Fiszer.

Pytania można kierować na adres email: wyborcza@samorzad.amw.gdynia.pl

HARMONOGRAM WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO PREZYDIUM SAMORZĄDU STUDENTÓW:​

Close Menu