Wyniki rozpatrywania kompletności wniosków

Komisja ds. Zakwaterowania w Domach Studenckich zakończyła sprawdzanie kompletności złożonych wniosków. Komisja o wynikach swoich prac informowała studentów za pomocą wiadomości email. Jeśli nie dotarłado Ciebie email, prosimy o kontakt z Radą DS, do którego składałeś wniosek.

Rada Domu Studenckiego nr 1
rds.libijski@gmail.com

Rada Domu Studenckiego nr 2
komisjads2i3@gmail.com

Ponadto przypominamy, że Akademia Marynarki Wojennej chcąc zapewnić studentom naszej uczelni lepsze standardy życia w Domu Studenckim nr 1, zaplanowała prace renowacyjne we wspomnianym obiekcie. Niestety przez opóźnione rozpoczęcie prac, remonty będą trwały również w roku akademickim przez co Dom Studencki nr 1 nie będzie dostępny dla studentów. Z tego otóż powodu Komisja może jedynie przydzielić miejsce w jednym z Domów Studenckich Akademii Morskiej znajdującym się przy ulicy Beniowskiego. Szczegółowe informacje na temat tych akademików możesz znaleźć na stronie naszego samorządu (kliknij tutaj).

Jeśli nie jesteś zainteresowany/a mieszkaniem w akademiku należącym do Akademii Morskiej, jak najszybciej zgłoś ten fakt Radzie Domu Studenckiego pisząc wiadomość na poniższy adres email: komisjads2i3@gmail.com.

Jeśli nadal chcesz otrzymać miejsce w akademiku, prosimy o maila zwrotnego na ten adres email danego Domu Dtudenckiego z zapytaniem o braki w dokumentacji Twojego wniosku. W odpowiedzi zwrotnej Komisja poinformuje Cię jakich dokumentów brakuje.

Na uzupełnienia wniosków czekamy do dnia 02.09.2018 r.

Przypominamy również, że wniosek KOMPLETNY nie jest jednoznaczny z przyznaniem miejsca w akademiku. O wynikach naboru poinformujemy Cię drogą mailową do dnia: 10.09.2018 r.

Close Menu