"Prezydium jest organem reprezentującym społeczność studencką AMW przed władzami Uczelni, a także na zewnątrz Akademii jest Prezydium Samorządu Studentów AMW."

Weź udział w sportowym wydarzeniu

Polish Naval Adventure to wydarzenie sportowe o wydźwięku militarnym dla drużyn 6-osobowych. Na trasie wydarzenia sportowego znajdują się przeszkody naturalne, uwarunkowane ukształtowaniem terenu (np. podbiegi), jak i specjalnie przygotowane konstrukcje.

PRZEŻYJ PRZYGODĘ RAZEM Z NAMI

Sprawdź aktualne wydarzenia

Najnowsze wydarzenia oraz informacje znajdziesz w Aktualnościach oraz na naszym FB.

Dowiedź się więcej o pomocy materialnej

Czy wiesz, że… studiując na Akademii Marynarki Wojennej możesz ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej. Należą do nich: stypendium socjalne, stypendium specjalne, stypendium rektora, zapomoga.

Nasze działania

Statystyki

Raz w roku uczestniczymy w procesie ankietyzacji nauczycieli akademickich oraz w przetwarzaniu wyników ankiety, w której możecie poddać ocenie wykładowców, z którymi mieliście zajęcia.

Poszerzanie horyzontów

W ramach programu Erasmus studenci mogą zrealizować część swojego programu studiów na uczelni w innym kraju. Pobyt w zagranicznej uczelni może trwać od 3 do 12 miesięcy.

Ubezpieczenie NNW

Dostarczamy kartę ISIC, która jest jedynym dokumentem potwierdzającym status studenta na całym świecie. Dzięki niej uzyskujesz dostęp do kilkudziesięciu tysięcy zniżek w Polsce i zagranicą, a dodatkowo zawiera ubezpieczenie!

Szybkie odpowiedzi

Staramy się szybko odpowiadać na wasze pytania. Możecie się z nami skontaktować poprzez maila do konkretnej komisji, zadzwonić do nas lub znaleźć nas na FB.

Budowanie społeczności

Staramy się budować spójną atmosferę wśród społeczności studenckiej, poprzez realizowanie projektów dzięki, którym dajemy Wam możliwość realizacji wspólnych celów!

Prawa i obowiązki

Czasami warto wiedzieć do czego mamy prawo oraz jakie obowiązki na nas spoczywają - jak wygląda sesja egzaminacyjna, jaka jest różnica miedzy ITS a IOS, co zrobić, gdy podwinie nam się noga i kiedy odpadamy z gry.

Masz pytania?

znajdź nas na FB