PSS AMW

Dofinansowanie

Budżet Prezydium Samorządu Studenckiego pozwala na dofinansowanie innowacyjnych i kreatywnych projektów prowadzonych przez studentów Akademii Marynarki Wojennej.

Dofinansowanie Waszych inicjatyw!

Inwestujemy pieniądze w dobre pomysły i pomagamy w Waszym rozwoju!
Budżet Prezydium Samorządu Studenckiego pozwala na dofinansowanie innowacyjnych i kreatywnych projektów prowadzonych przez studentów Akademii Marynarki Wojennej.

Komisja ds. przyznawania środków na studencką działalność naukową poprzez przyznawanie dofinansowań do projektów studenckich, wspiera rozwój studenckiego ruchu naukowego oraz inicjatyw mających na celu rozwój i promocję przedsięwzięć edukacyjnych.

Dofinansowanie w ramach komisji można otrzymać na różne rodzaje inicjatyw, które w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju naukowego studentów, poprawy jakości kształcenia, czy sławiące dobre imię Akademii Marynarki Wojennej.

Inicjatywy mogą być grupowe lub indywidualne, opracowane przez członków organizacji biorących udział w krajowych konferencjach, seminariach odpowiadających tematyką profilowi działalności organizacji studenckiej.

Jeśli chcesz otrzymać dofinansowanie, musisz przestrzegać kilku zasad, które pozwolą uniknąć problemów zarówno wnioskującemu, jak i dysponentowi środków. Przed złożeniem wniosku przeczytaj regulamin i sprawdź, czy spełniasz wszystkie wymagania. Poniżej znajduje się Regulamin przyznawania środków finansowych z budżetu Prezydium Samorządu Studentów na organizacje studenckie działające w Akademii Marynarki Wojennej. Również tam znajduje się wniosek, który musisz odpowiednio wypełnić i złożyć w naszym biurze (153-154/budynek 5)

Dofinansowanie Waszych inicjatyw!

Inwestujemy pieniądze w dobre pomysły i pomagamy w Waszym rozwoju!
Budżet Prezydium Samorządu Studenckiego pozwala na dofinansowanie innowacyjnych i kreatywnych projektów prowadzonych przez studentów Akademii Marynarki Wojennej.

Komisja ds. przyznawania środków na studencką działalność naukową poprzez przyznawanie dofinansowań do projektów studenckich, wspiera rozwój studenckiego ruchu naukowego oraz inicjatyw mających na celu rozwój i promocję przedsięwzięć edukacyjnych.

Dofinansowanie w ramach komisji można otrzymać na różne rodzaje inicjatyw, które w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju naukowego studentów, poprawy jakości kształcenia, czy sławiące dobre imię Akademii Marynarki Wojennej.

Inicjatywy mogą być grupowe lub indywidualne, opracowane przez członków organizacji biorących udział w krajowych konferencjach, seminariach odpowiadających tematyką profilowi działalności organizacji studenckiej.

Jeśli chcesz otrzymać dofinansowanie, musisz przestrzegać kilku zasad, które pozwolą uniknąć problemów zarówno wnioskującemu, jak i dysponentowi środków. Przed złożeniem wniosku przeczytaj regulamin i sprawdź, czy spełniasz wszystkie wymagania. Poniżej znajduje się Regulamin przyznawania środków finansowych z budżetu Prezydium Samorządu Studentów na organizacje studenckie działające w Akademii Marynarki Wojennej. Również tam znajduje się wniosek, który musisz odpowiednio wypełnić i złożyć w naszym biurze (153-154/budynek 5)

Musisz to wiedzieć..

Komisja przyznaje fundusze według określonych kryteriów:
1. Przyczynianie się do szerzenia dobrego imienia Akademii Marynarki Wojennej w regionie Polsce i na świecie (np.: organizowanie konferencji, seminariów, badań naukowych, itd.);
2. Zgodność przedsięwzięcia z profilem działań danej organizacji studenckiej;
3. Racjonalne dysponowanie przyznanymi wcześniej środkami. Rozliczanie się z nich w wyznaczonym terminie;
4. Poprawnie wypełniony formularz wniosku;
5. Umieszczenie przez organizację lub koło naukowe informacji, że źródłem finansowania danego przedsięwzięcia są środki przyznane przez Prezydium Samorządu Studentów na wszelkich publikacjach (prasowych, internetowych).


W związku z ograniczonym budżetem, jakim dysponuje prezydium Samorządu Studentów, przede wszystkim dofinansowywane są przedsięwzięcia:
1. Prowadzone z innymi organizacjami oraz innymi ośrodkami akademickimi w Polsce i na świecie;
2. Organizowane na szeroką skalę (liczba członków koła biorących udział w projekcie, projekt ogólnopolski);
3. Przyczyniające się do rozwoju nauki oraz sławiące dobre imię Akademii Marynarki Wojennej;
4. Grupowe lub indywidualne studentów, członków organizacji biorących udział w krajowych konferencjach, seminariach odpowiadających tematyką profilowi działalności organizacji studenckiej.

Masz pytania?

znajdź nas na FB