PSS AMW

Domy Studenckie​

Odrębną formą pomocy jest możliwość zamieszkania w Domu Studenckim. Miejsce w DS, potocznie nazywanym akademikiem, może otrzymać student studiów stacjonarnych, który: znajduje się w trudnej sytuacji materialnej lub/i ma utrudnione studiowanie lub uniemożliwione przez codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni.

W związku z wprowadzeniem Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Marynarki Wojennej (Zarządzeniem Rektora- Komendanta Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte nr 26 z dnia 26.08.2022 r.) ogłoszono terminy składania wniosków. Informacje na temat stypendiów można uzyskać u  Pani Aleksandry Bac pod numerem telefonu: 261 26 74 06 bądź adresem e-mail: a.bac@amw.gdynia.pl, pok. 219 budynek 7.

Najbliższe terminy:
Wnioski o przyznanie stypendium Rektora: studenci pierwszego roku mogą składać do 30 października, studenci pozostałych lat studiów do 15 października 2022 r.
Wnioski o przyznanie miejsca w domach studenckich można składać do 16 września 2022 r.
Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, najbliższy termin: 10 października 2022 r.
Pliki oraz regulamin można znaleźć w zakładce „Stypendia”.


Masz pytania?

znajdź nas na FB