PSS AMW

Historia

Od października 2005 Prezydium Samorządu Studentów AMW rozwinęło swą działalność na niemalże każdą dziedzinę życia studenckiego. Brali udział w pracach nad ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym”, tworzeniu nowego Statutu AMW oraz Regulaminu Studiów, przydzielaniu stypendiów oraz miejsc w akademikach studentom AMW.

HISTORIA NASZEGO SAMORZĄDU​​

Jeszcze w 2003 roku „samorząd studentów” ograniczał się do kilku podchorążych ówczesnego IV rocznika, których jedynym zadaniem było organizowanie dorocznego święta podchorążych, a konkretnie Balu Podchorążego. Nie było biura, telefonu, budżetu, ani tym bardziej strony internetowej.

Aż pewnego jesiennego dnia zebrało się kilku śmiałków, których połączyła inicjatywa stworzenia pierwszej legalnej władzy studenckiej w AMW – samorządu z prawdziwego zdarzenia! W gronie tym znaleźli się: pchor. Monika Gawlik, pchor. Piotr Wojtas, pchor. Wojciech Ostalski, pchor. Alicja Jaguś, pchor. Krzysztof Błonko, Aleksandra Garbacik, Mirosława Ponczek oraz Katarzyna Skoczylas.

Jednocześnie rozpoczęli budowanie wizerunku przyszłego samorządu na ogólnopolskim Forum Parlamentu Studentów RP. Działalność ta zaowocowała uzyskaniem pierwszego mandatu głosującego w PSRP już w listopadzie 2004 roku dla pchor. Krzysztofa Błonko, który stał się tym samym, pierwszym delegatem AMW w PSRP. ​

Papierologia

Korzystając z doświadczenia i pomocy samorządów innych uczelni swoje działania rozpoczęli od tworzenia pierwszego Regulaminu Samorządu Studentów AMW oraz Ordynacji Wyborczej. Po wielomiesięcznych bojach z paragrafami, po uzgodnieniach z Radcą Prawnym, Kwestorem, Szefem Logistyki i oczywiście Komendantem AMW, dnia 23 czerwca 2005 roku doszło do podpisania wspomnianych dokumentów na forum Senatu.

Na podstawie Regulaminu rozpisano pierwsze powszechne wybory do Prezydium Samorządu, które miało liczyć 9 członków. Pierwsza kadencja Prezydium rozpoczęła się wraz z początkiem października roku akademickiego 2005/2006. W składzie znaleźli się: pchor. Krzysztof Błonko, pchor. Kamil Borsuk, Mirosława Ponczek, pchor. Marek Dudziński,Jagoda łach, pchor. Joanna Sowa, Aleksandra Garbacik, pchor. Magdalena Kozłowska, Aleksandra Malz.

 

Nowa droga​

Dzięki przychylności władz Uczelni, Prezydium I kadencji rozpoczęło swe urzędowanie w nowym i w pełni wyposażonym biurze. Dobra współpraca z Komendą AMW sprawiła, że pod koniec roku 2005 zatwierdzono plan wydatków Samorządu na rok 2006, co stanowiło zalążek budżetu otwierającego przedstawicielom studentów drogę do realizacji ambitnych planów i zamierzeń.

Od października 2005 Prezydium Samorządu Studentów AMW rozwinęło swą działalność na niemalże każdą dziedzinę życia studenckiego. Brali udział w pracach nad ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym”, tworzeniu nowego Statutu AMW oraz Regulaminu Studiów, przydzielaniu stypendiów oraz miejsc w akademikach studentom AMW.

Masz pytania?

znajdź nas na FB