PSS AMW

Krwiodawstwo​

Oddaj krew. Uratuj życie​

Cykliczna akcja w której zbieramy krew dla potrzebujących. Przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku!
Studenci AMW mają możliwość oddać to co mają naje cenniejsze czyli krew. Dzięki dużej liczbie dawców Akademia dostaje co roku wyróżnienia i nagrody za największą liczbę oddanej krwi w przeliczeniu na studentów uczelni 3-miasta.
Jeszcze nie wiem czy oddać krew? Pamiętaj, że w tym dniu jesteś zwolniony z zajęć.

Więcej informacji o samym pobieraniu krwi dostępne pod adresem:
http://www.krew.gda.pl/

Masz pytania?

znajdź nas na FB