PSS AMW

PREZYDIUm

Kadencja Prezydium trwa 2 lata, wybierane jest podczas powszechnych, bezpośrednich wyborów. Jednak jak dowodzi historia wybory te odbywają się częściej niż co dwa lata, ponieważ często ktoś kończy studia, rezygnuje itd. a wtedy odbywają się wybory uzupełniające. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Prezydium wybierany jest skład prezydium wraz z przewodniczącym.

PSS AMW

Aleksandra Korytkowska

Przewodnicząca PSS

przewodniczacy@samorzad.amw.gdynia.pl

GLOWACKA_Klaudia

Klaudia Głowacka

Wiceprzewodnicząca PSS

KUZNICKI_Maciej

pchor. Maciej Kuźnicki

Wiceprzewodniczący PSS

wicep@samorzad.amw.gdynia.pl

Komisja ds. Podchorążych

Komisja ds. Podchorążych odpowiedzialna jest za realizowanie własnych pomysłów i wniosków podchorążych w zakresie:

  • Polepszenia warunków służby podchorążych;
  • Współpracę z Wydziałem Wychowawczym w celu realizacji projektu Dnia Podchorążego i związanych z tym obchodów;
  • Doradztwo we wszystkich przedsięwzięciach Prezydium kierowanych do żołnierzy zawodowych w trakcie kształcenia jak i odbywających Dobrowolną Zasadniczą Służbę Wojskową w AMW;
  • Dbanie o dobry wizerunek i reprezentowanie podchorążych z ramienia Prezydium poza Akademią oraz wśród jej studentów.
BRAGOSZEWSKI_Aleksander

pchor.
Aleksander Brągoszewski

Przewodniczący komisji

KUZNICKI_Maciej

pchor.
Maciej Kuźnicki

Członek komisji

KRAWCZYK_Jakub

pchor.
Jakub Krawczyk

Członek komisji

MITULA_Eliza

pchor.
Eliza Mituła

Członek komisji

Komisja ds. Ekonomiczno - Prawnych

Komisja jest odpowiedzialna za sporządzenie projektu planu rzeczowo – finansowego Prezydium na kolejny rok kalendarzowy, sporządzanie projektów uchwał Prezydium, przedstawianie propozycji opinii aktów prawnych przekazywanych przez władze Akademii, prowadzenie działań związanych z ubezpieczeniem studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków.

GOMULKA_Piotr

pchor.
Piotr Gomułka

Przewodniczący komisji

STEPIEN_Pawel

Paweł
Stępień

Członek komisji

Komisja ds. Kształcenia

Komisja  jest odpowiedzialna za współpracę z władzami Akademii na rzecz podnoszenia jakości kształcenia oraz dostosowywania go do międzynarodowych standardów. Do jej głównych zadań należy:

  • Formułowanie opinii Prezydium na temat programów studiów i planów zajęć przed ich uchwaleniem;
  • Opracowywanie i poddanie pod głosowanie Prezydium zasad przyznawania środków finansowych z budżetu Prezydium Samorządu Studentów na organizacje studenckie działające w Akademii Marynarki Wojennej, w szczególności na koła naukowe uczelni.
standard

pchor.
Michał Zajączkowski

Przewodniczący komisji

MITULA_Eliza

pchor.
Eliza Mituła

Członek komisji

MACEDONSKA_Weronika

Weronika
Macedońska

Członek komisji

MAJEWSKA_Wiktoria

Wiktoria
Majewska

Członek komisji

Komisja ds. Socjalno- Bytowych

Komisja odpowiada za działanie na rzecz polepszenia warunków socjalno – bytowych studentów Akademii. Do jej obowiązków należy:

  • Delegowanie studentów do komisji stypendialnych powołanych na Akademii  oraz koordynowanie prac tych komisji;
  • Nadzorowanie działań rad domów studenckich przy przyznawaniu miejsc;
  • Realizowanie własnych pomysłów w zakresie polepszenia warunków socjalno – bytowych.
DUMIN_Zuzanna

Zuzanna
Dumin

Przewodnicząca komisji

STEPIEN_Pawel

Paweł
Stępień

Członek komisji

MACEDONSKA_Weronika

Weronika
Macedońska

członek komisji

Komisja ds. Kultury, Promocji i Rozrywki​

Komisja jest odpowiedzialna  za inicjowanie i organizowanie wszelkich imprez o charakterze kulturalnym, promocyjnym i rozrywkowym a także za utrzymywanie współpracy z innymi uczelniami w działaniach związanych z przedsięwzięciami kulturalnymi, rozrywkowymi, turystycznymi i sportowymi.

KRAWCZYK_Jakub

pchor.
Jakub Krawczyk

Przewodniczący komisji

GLOWACKA_Klaudia

Klaudia
Głowacka

Członek komisji

DUMIN_Zuzanna

Zuzanna
Dumin

Członek komisji

MAJEWSKA_Wiktoria

Wiktoria
Majewska

Członek komisji

Masz pytania?

znajdź nas na FB