Sprawy socjalne​

świadczenia pomocy materialnej

Drogi studencie! Czy wiesz, że… studiując na Akademii Marynarki Wojennej możesz ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej. Należą do nich: stypendium socjalne, stypendium specjalne, stypendium rektora, zapomoga.

Domy studenckie

Odrębną formą pomocy jest możliwość zamieszkania w Domu Studenckim. Miejsce w DS, potocznie nazywanym akademikiem, może otrzymać student studiów stacjonarnych, który: znajduje się w trudnej sytuacji materialnej lub/i ma utrudnione studiowanie lub uniemożliwione przez codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni.

kredyt studencki

Dla kogo kredyt studencki? O kredyt mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna) i tryb studiów (stacjonarny, niestacjonarny), pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia. 

Jedzenie w stołówce AMW

Istnieje możliwość zapisania się na śniadania, obiady i kolacje na stołówkę, która znajduje się na terenie Akademii. Możesz samodzielnie zdecydować, w które dni chcesz chodzić na stołówkę oraz z których posiłków chcesz skorzystać.

Opieka zdrowotna

Studenci, którzy nie mają zapewnionej opieki zdrowotnej z uwagi na dużą odległość od miejsca zamieszkania mogą korzystać z usług medycznych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej.

Masz pytania?

znajdź nas na FB