PSS AMW

stypendia

Drogi studencie! Czy wiesz, że… studiując na Akademii Marynarki Wojennej możesz ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej. Należą do nich: stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora, zapomoga.

Stypendia dla studentów AMW 2023/2024

Drodzy Studenci, z dniem 19.02.2024 r. dokumenty w sprawie stypendium będzie można składać tylko elektronicznie za pośrednictwem platformy WEBCON https://eod.amw.gdynia.pl/ . Instrukcje w tej sprawie znajdują się poniżej.

W związku z wprowadzeniem Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Marynarki Wojennej (Zarządzeniem Rektora- Komendanta Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte nr 24 z dnia 28.09.2023 r.) ogłoszono terminy składania wniosków. Informacje na temat stypendiów można uzyskać u Pani Aleksandry Bac pod numerem telefonu 261 26 74 06 (telefony od rodziców nie są obsługiwane) bądź mailem a.bac@amw.gdynia.pl a także osobiście w pomieszczeniu pok. 219 budynek 7. 

 

Pamiętaj!

Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz zapomogę możesz otrzymywać tylko na jednym kierunku studiów. Dodatkowo, studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów nie przysługuje świadczenie, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.
Z praktycznego punktu widzenia prosimy o wypełnianie pól drukowanymi literami, znacznie ułatwia to prace Komisji.
Pierwszą rzeczą jaką sprawdza Komisja jest poprawne wypełnienie wniosku o przyznanie stypendium. To na jego podstawie weryfikowane są dokumenty, jakie do niego dołączysz. Ważne, abyś wpisał numer konta – oszczędzi Ci to czas!

kontakt

Koordynator prac Komisji Stypendialnej

pracownik ds. pomocy materialnej

Komisje stypendialne działają na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminu pomocy materialnej.

Śledź bieżące informacje na temt stypendium na fb

praktyka zawodowa

Jeżeli chcesz zdobyć ciekawe doświadczenie, nauczyć się zasad przyznawania pomocy materialnej, weryfikowania wniosków, liczenia dochodu czy tworzenia decyzji administracyjnych, a dodatkowo nauczyć się pracować w zespole – dołącz do komisji stypendialnej! To ciężka, ale satysfakcjonująca praca, w gronie ciekawych osób. Dodamy tylko, że na studentów WNHiS czy WDiOM czekają zwolnienia z praktyk, a na najaktywniejszych członków komisji – miejsca w akademikach!

Masz pytania?

Znajdź nas na FB i Instagramie